Newsletter
 Dopravu zajišťuje
DPDČeská pošta
 Události
 Online status
 Platby
Bankovní převodMasterCardPayPal
Fio
Roční předplatné francouzského paketu ABSAT thematique pro dospělé - s XXL a Dorcel TV -šifrování Viaccess nebo Seca

Roční ABSAT thematique pro dospělé - s  XXL a Dorcel TV
Šifrování : Viaccess nebo Seca 

Balíček programů francouzský AB Sat , nabízí nejlepší výběr TOP kanálů ve Francii .
Obzvláště zajímavé je že to je původní nabídky z Francie pro  francouzštinu a frankofonní  obyvatele.
Pro ABSat je nutné buď Seca nebo Viaccess Cam . Karta má platnost 1 roku a je nutné ji po zakoupení aktivovat, od počátku je funkční dětská pojistka na programy pro dospělé (pin obdržíte s kartou)

Thematique Adult balíček AB obsahuje následující programy :
Programy na Astra 19,2 ° :

    AB MOTORS
    AB1
    NT1
    ANIMAUX
    Escales
    ENCYKLOPEDIE
    toute l' Histoire
    MANGA
    RTL9
    CINE FX
    XXL
    DORCEL TV

Programy na Hotbird 13,0 ° :

    AB MOTORY
    AB 1
    XXL
    NT1
    ANIMAUX
    CHASSE ET PECHE
    Escales
    ENCYKLOPEDIE
    FIT TV / toute l' Histoire
    MANGA
    RTL 9
    TMC
    CINE FX
    CINE POLAR
    CINE PRVNÍ
    Videoclick
    DORCEL TV

Frekvence :
Hotbird frekvence 11681 , 11411 a 12692 , H , symbolová rychlost 27500 ,
Astra , frekvence 12285 , V , symbolová rychlost 27500

K použití doporučujeme VIACCEASS SECURE CAM, v jiných čtečkách či modulech není funkčnost zaručena.

Firma olmiSat s.r.o. nenese žádnou zodpovědnost za programovou nabídku, její změny nebo úpravy vysílacího času, za strukturu nebo počet přijímaných stanic, jakož i další změny, ke kterým došlo v důsledku rozhodnutí zahraniční vysílací společnosti (poskytovatele placených služeb nebo providera), popř. ke kterým došlo v důsledku právního zániku poskytovatele služeb, převodu práv poskytovatele na jiný právní subjekt, či z důvodu ukončení tohoto vysílání, nebo došlo-li k přesunu vysílání na jinou družici. Dodavatel neodpovídá za funkčnost přístupové dekódovací karty, jestliže ji kupující používal v jiném, nežli provozovatelem doporučeném dekodéru nebo dekódovacím CI modulu, prováděl na kartě nepovolené úpravy, pokoušel se přístupovou kartu programovat nebo ji jinak upravovat, popř. jestliže kupující přístupovou kartu fyzicky poškodil, nebo jestliže v důsledku přílišné tepelné záteže, nedostatečného větrání technického zařízení, či nedodržením provozních podmínek zařízení, ve kterém byla karta užívána, došlo ke znehodnocení karty nebo k nenávratné změně jejích technických parametrů. Dodavatel nezaručuje, že provozovatel nezruší inzerovaný program nebo nepřeruší či neukončí vysílání. V takovém případě nenese za důsledky takového postupu provozovatele dodavatel odpovědnost, neboť tuto situaci nemůže nikterak ovlivnit.V případě dekódovacích karet s předem stanovenou platností např. na 12 měsíců (tzv. prepaid cards), nelze tuto službu v průběhu doby platnosti karty v žádném případě předčasně vypovědět nebo ukončit před uplynutím této stanovené lhůty.
(we reserve the right to change the description and specifications without prior notice)