Newsletter
 Dopravu zajišťuje
DPDČeská pošta
 Události
 Online status
 Platby
Bankovní převodMasterCardPayPal
Fio
Redlight Elite ROYALE 14 příjem 14 kanálů - Redlight HD Private TV HD Luci Rosse TV (pouze v noci) Dorcel TV Hustler HD Brazzers XXL Vivid Touch (pouze v noci) SCT (SCT XXX) Penthouse Black Penthouse 2 Prive (dříve Centoxcento) Sesto Senso Italia Pinko TV Passion TV Penthouse HD z družice Hotbird 13,0 °E na 12 měsíců, kódování VIACCESS 2.

Redlight  Elite ROYALE 16  Viaccess Card  -  pro příjem až 14 programů z družice Hotbird

Programy z družice Hotbird 13 °:

 • Redlight HD
 • Private TV HD
 • Vivid Red HD 
 • Luci Rosse TV (pouze v noci)
 • Dorcel TV
 • Hustler HD
 • Brazzers
 • XXL
 • Vivid Touch (pouze v noci)
 • SCT (SCT XXX)
 • Penthouse Black
 • Penthouse 2
 • Prive (dříve Centoxcento)
 • Sesto Senso Italia
 • Pinko TV
 • Passion TV
 • Penthouse HD 
 • Upozorňujeme, že tato čipová karta může být provozována pouze v zařízení Viaccess Secure CAM! Pokud je karta provozována v zařízení, které není licencováno společností Viaccess, může být karta zablokována a to může způsobit ztrátu předplatného!

  Frekvence pro Redlight HD: 
  Hotbird 13.0 °, frekvence 11.662 GHz, vertikální, symbolová rychlost 27.500
  Frekvence pro Hustler HD a Dorcel TV HD: 
  Hotbird 13,0 °, frekvence 10,930 GHz, horizontální, symbolová rychlost 30,000
  Frekvence pro PRIVATE TV HD: 
  Hotbird 13.0 °, frekvence 11.662 GHz, vertikální, symbolová rychlost 27.500
  Frekvence pro Brazzers TV: 
  Hotbird 13.0 °, frekvence 10.949 GHz, vertikální, symbolová rychlost 27.500
  Frekvence pro XXL: 
  Hotbird 13.0 °, Frekvence 12.692 GHz, Horizontální, Symbolová rychlost 27.500
  Frekvence pro televizi Luci Rosse: 
  Hotbird 13,0 °, frekvence 11,662 GHz, vertikální, symbolová rychlost 27,500
  Frekvence pro Vivid Touch:
  Hotbird 13.0 °, Frekvence 12.188 GHz, Vertikální, Symbolová rychlost 27.500
  Frekvence pro Vivid Red HD: 
  Hotbird 13,0 °, frekvence 11,662 GHz, vertikální, symbolová rychlost 27,500
  Frekvence pro Prive TV, Pinko TV, Sesto Senso Italia, Penthouse HD a Passion TV: 
  Hotbird 13.0 °, Frekvence 11.373 GHz, Horizontální, Symbol Rate 27.500                  

  Šifrování: Viaccess

  Doba trvání: 12 měsíců

  K použití doporučujeme  SMIT Viaccess Orca Secure CAM ACS 5.0 nebo NEOTION Viaccess-Orca dual descrambling , v jiných čtečkách či modulech není funkčnost zaručena.


  Firma olmiSat s.r.o. nenese žádnou zodpovědnost za programovou nabídku, její změny nebo úpravy vysílacího času, za strukturu nebo počet přijímaných stanic, jakož i další změny, ke kterým došlo v důsledku rozhodnutí zahraniční vysílací společnosti (poskytovatele placených služeb nebo providera), popř. ke kterým došlo v důsledku právního zániku poskytovatele služeb, převodu práv poskytovatele na jiný právní subjekt, či z důvodu ukončení tohoto vysílání, nebo došlo-li k přesunu vysílání na jinou družici. Dodavatel neodpovídá za funkčnost přístupové dekódovací karty, jestliže ji kupující používal v jiném, nežli provozovatelem doporučeném dekodéru nebo dekódovacím CI modulu, prováděl na kartě nepovolené úpravy, pokoušel se přístupovou kartu programovat nebo ji jinak upravovat, popř. jestliže kupující přístupovou kartu fyzicky poškodil, nebo jestliže v důsledku přílišné tepelné záteže, nedostatečného větrání technického zařízení, či nedodržením provozních podmínek zařízení, ve kterém byla karta užívána, došlo ke znehodnocení karty nebo k nenávratné změně jejích technických parametrů. Dodavatel nezaručuje, že provozovatel nezruší inzerovaný program nebo nepřeruší či neukončí vysílání. V takovém případě nenese za důsledky takového postupu provozovatele dodavatel odpovědnost, neboť tuto situaci nemůže nikterak ovlivnit.V případě dekódovacích karet s předem stanovenou platností např. na 12 měsíců (tzv. prepaid cards), nelze tuto službu v průběhu doby platnosti karty v žádném případě předčasně vypovědět nebo ukončit před uplynutím této stanovené lhůty.

  (wir behalten uns das Recht vor, diese Beschreibungen und Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern)