Dálkové ovládání VU+ULTIMO

Dálkové ovládání VU+ULTIMO včetně klávesnice
(wir behalten uns das Recht vor, diese Beschreibungen und Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern)